Etterretningsområder under utvikling

Etterretning i statlige etater

Kjell Sjåholm

Innledning

Det norske samfunn er i rask endring påvirket av enklere og billigere global kommunikasjon, handel, transport, migrasjon, klima og terror.

Etterretningsdrevne politioperasjoner

Kjell Sjåholm

Innledning

Utvalget som har gjennomført Politianalysen leverte sin utvalgsinnstilling 19. juni 2013.[1] Utvalget foreslår endringer på en rekke viktige områder, men har ikke funnet å sette av egne organisasjonsmessige ressurser til etterretning.

Informasjonsanarki

En oppfølging av Nye og gamle media

Innledning

Den økende mengden informasjon sammen med manglende kontroll over spredning av informasjon, eller informasjonens opprinnelse, fører til en tilstand av informasjonskaos. Dette er en utfordring, både for utforming av informasjonsstrategi - hvordan samle inn informasjon på en strukturert måte, og for kommunikasjonsstrategi - hvordan kommunisere internt og eksternt. Dette ble svært tydelig under gisselkrisen i In Amenas, Algerie hvor deler av rapporteringen kom “mens det skjedde”, mens det ble kommunisert basert på gammel informasjon.

Høypålitelige organisasjoner


Innledning

Teorien om høypålitelige organisasjoner - HPO (eng: High Reliability Organizations - HRO) kommer fra studier av organisasjoner som ikke kan prøve og feile på grunn av muligheten for fatale konsekvenser. Dette er organisasjoner som hangarskip, flykontrollsentraler, kjernekraftverk og akuttmottak ved sykehus. HPO-teorien er en av to hovedteorier innen krisehåndtering og den diskuteres og utvikles fortsatt. Men den er en av de få teoriene som forskere mener har suksess i det å håndtere uforutsatte “interne” hendelser.

Dynamisk risiko - analyse


Analytiske utfordringer

I Dynamisk risikohåndtering fremkommer det flere utfordringer for analytikeren.