Strategi og kapasiteter

Strategi og kapasiteter

Kjell Sjåholm 

Innledning

Regjeringen prioriterer anskaffelse av såkalte «strategiske kapasiteter» som ubåter, maritime overvåkningsfly og F-35. Forsvarsdepartementet (FD) fremhever disse kapasitetene som viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne. [1]

Les mer: Strategi og kapasiteter

Strategisk autisme

Strategisk autisme

Kjell Sjåholm

Yes, he said, the States are as the men are; they grow out of human characters.

Plato - The Republic

Strategisk autisme som begrep

Christopher Coker omtaler strategisk tenkning som en form for sosial intelligens – en kapasitet til å utvikle opsjoner som tar motstanderens verdenssyn med i betraktningen. Han viser til Edward Luttwak og begrepet strategisk autisme som betegnelse på mangel av slik sosiale intelligens.[1]
Edward Luttwak påpeker at alle stormakter har grader av strategisk autisme fordi det foregår så mye internt i en stormakt at det overstiger den menneskelige hjernekapasitet.  Det som skjer i utlandet blir ofte stengt ute. Beslutninger vedrørende det som skjer utenriks blir tatt på grunnlag av overforenklede fremstillinger av komplekse realiteter som tilpasses egne erfaringer, forventninger og perspektiver.[2]

Les mer: Strategisk autisme

Virtuell tribalisme

Virtuell tribalisme

Kjell Sjåholm

Dette innlegget kombinerer smart mobb og Midtøstens tribalisme, det vil si stammetenkning.  Temaet er omfattende og for å begrense teksten er det ekstrahert verdier, forhold og tenkemåter som er relevante under demonstrasjoner og aksjoner utført av personer med bakgrunn fra Midtøsten.Det må også påpekes at alle opptrer ikke daglig i henhold til disse normene, men i gruppesituasjoner som demonstrasjoner, vil det være et press mot gruppekonformitet.Kultur er en potent kraft, men menneske påvirkes også av interne krefter som biologi og psykologi, parallelle krefter som sosiologiske og økonomiske «lover», og eksterne som kontakt med andre kulturer og samfunn som den norske.[1] Hvor lang tid det tar å skifte kultur er uklart. Multikulturen har ikke lagt opp til et slikt skifte.

Les mer: Virtuell tribalisme

Strategi – en introduksjon

Strategi – en introduksjon

Kjell Sjåholm

Innledning

Uttrykket strategi brukes om det meste, og en bedrift eller offentlig etat uten en strategi oppfattes som en virksomhet uten mål og mening. Men er dette riktig? Kan det heller være at det er bruken av ordet strategi som har blitt så omfattende at det har mistet sin mening?  Denne korte teksten er ett forsøk på gi en generell introduksjon til strategi, å påvirke bruken av order, men uten å gi seg ut for å være fullstendig. Fremstillingen nytter bøkene til Gray og Freedman som basis, men alt er ikke direkte referert. Feil og misforståelser står for forfatterens regning.

Les mer: Strategi – en introduksjon

Å forstå

Å forstå

Kjell Sjåholm

Innledning

Dagens komplekse omgivelser har gjort det mer krevende å forstå det som foregår enten det er i hverdagen, eller når en løser innviklede og tamme problem. Tenkning rundt det å forstå kan føres tilbake til historisk tid og den har mange fasetter.  I ett kort blogginnlegg er det ikke mulig å berøre alle sider av saken.

Les mer: Å forstå