Dynamisk risikohåntering

Risiko er uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Norsk standard NS 5814 - Krav til risikovurderinger dekker ikke risikohåndtering. Internasjonal “security” litteratur beskriver risiko som kombinasjonen av sårbarhet, trussel og ressurs som illustrert i fig 1. 

Bruk av media


Media, vindu mot verden - eller nøkkelhull?

En utdypning av nye og gamle media.

“.., why do reading the newspaper actually decrease your knowledge of the world?
[..]

Egengenerert “blindhet”


En mental tilstand som beskriver sonen mellom hva du vet og hva du tror du vet.

Informasjonsstrategi

Teori og praksis


Informasjonsstrategi

Petter Gottschalck (professor, BI) hevder ledelse handler om fire strategier: informasjonsstrategi, kunnskapsstrategi, systemstrategi og konfigurasjonsstrategi [1]. Det kan legges til en femte strategi - kommuniksasjonstrategi som omhandler intern og ekstern kommunikasjon av budskap.

 

Skisse informasjonssyklus

 Breivik-effektene og informasjonssyklusen

Informasjonssyklusen i etterforskning

Innlegget er oppdatert 9/6-2012 

Kjetil Wiedswang har en kommentar til rettssaken mot Andes Behring Breivik 2. Juni 2012 i Dagens næringsliv med tittel “Breivik-effektene”. En av effektene han tar opp er etterforskning hvor han skriver: “Et vesentlig poeng i rettssaken mot Breivik har vært hans beskrivelse av egen radikalisering, hvor et viktig punkt er et møte med en serbisk nasjonalist i Liberia i 2002. Politiet tror ikke noe på historien og mener Breivik var i det afrikanske landet for å handle diamanter. Men han er ennå ikke avslørt i direkte løgn, og man klarte ikke å finne hans kontaktmann i Liberia. Det klarte imidlertid VG igår, som fant den ukjente mannen, Alpha Kallon, i Brooklyn New York. Det er mildt talt sterkt at en norsk avis klarer det norgeshistoriens mest omfattende kriminaletterforskning ikke har klart å avdekke.
Følge: Ukjent.  Men hva er det politiet har drevet med?” (min uthevelse)