Nye og gamle media

 Trafikk

 Foto: Shutterstock

Informasjonsmiljøet, hva preger dette anno 2012?

Gamle media

Etablert media karakteriseres av utdannede journalister, redaksjoner, kommunikasjonskanaler og publikasjon som audio (radio/nettradio/podcast), audiovisuelt (TV/Nett video), trykk (aviser/magasiner) eller internett. Disse kan representere forskjellige kulturelle, nasjonale, religiøse eller politiske syn, eller de har som målsetning å opptre mest mulig «objektivt».

Rapportering - betydningen av initial korrekt rapportering    

22. april 2012

Når utgangspunktet for en beslutning er feil, kan resultatet av beslutningen bli fatalt. Michael Dobbs har en velskrevet artikkel om dette i Foreign Policy 18. Apr 2012 “Faulty intel can cost (millions of) lives”. 

Om Bloggen

Bloggen vil tidvis kommentere relevante tema innen informasjonshåndtering, informasjonsanalyse og relaterte områder. Det er mulig å bli satt på e-post liste for oppdaterte innlegg.

Eldere stoff vil bli arkivert slik at det er søkbart.

Copyright © 2012 SinCon EPF. All rights reserved