Tjenester


SinCon kan bistå virksomheten med å understøtte to prosesser som bidrar til beslutningsgrunnlaget i virksomheten.

Strategisk analyse og planlegging

Den ene prosessen er strategisk analyse og planlegging, som sårbarhet- og risikoanalyse (ROS) som ender i handlings-/og eller beredskapsplaner (Norsk standard 5814:2008). Men det kan også være bistand til utforming av strategisk ide, eller med scenario utarbeidelse.

Informasjonsstrategi

Den andre prosessen er informasjonsstrategi og informasjonsprosess. Denne kan være utformet for som en del av det løpende arbeidet med risikoreduserende tiltak. Eller den kan ha som formål å understøtte andre prosesser eller beslutninger i virksomheten.

Oppfølging

SinCon tilbyr oppfølging av leveranser over Skype.


Innehaver SinCon    

  Foto Tove Lauluten

Copyright © 2013 SinCon EPF. All rights reserved