Strategisk analyse og planlegging

Strategisk analyse og planlegging

I et mer komplekst samfunn øker også behovet for strategisk analyse og planlegging for å redusere sårbarhet. Mangel på strategisk planlegging er hovedårsak til organisasjoners manglende evne til å håndtere en krise.

Strategisk planlegging

SinCon kan tilby metodekompetanse innen utforming av strategisk ide, eller hvilken praksis som virker best. SinCon har også god kompetanse i utarbeidelse av scenario og bruken av disse. I begge tilfeller er det virksomheten selv som bidrar med fag-/bransjekompetansen. 

Se også Strategi - en introduksjon


Risiko og sårbarhetsanalyse

SinCon kan bistå med prosessledelse for gjennomføring av sårbarhet- og risikoanalye (ROS) som ender i handlings-/og eller beredskapsplaner (Norsk standard 5814:2008). SinCon kan også være behjelpelig med dokumentasjon iht NS 5814.

Copyright © 2013 SinCon EPF. All rights reserved