Informasjonsstrategi - informasjonsprosess

Informasjonsstrategi - informasjonsprosess

Informasjon brukes i mange prosesser i en virksomhet og SinCon har gode metoder for innsamling og bearbeiding av informasjon til kvalitetsinformasjon. Prosessen styres av en infomasjonsstrategi som er en av fem strategier i en bedrift. Informasjonsprosessen kan understøtte forskjellige andre prosesser i virksomheten, for eksempel scenario arbeid, strategisk planlegging for krisehåndtering mv.
Den kan også være en del av det løpende arbeidet med risikoreduserende tiltak.

Informasjonsstrategi - konsept 

SinCon tilbyr:

  • Utvikling av informasjonsstrategi - konsepter 
  • Veiledning under implementering av en utviklet informasjonsstrategi - konsept.

Informasjonsprosess

SinCon tilbyr:

  • Å tilpasse informasjonsprosessen til bedriftens forskjellige prosesser. Dette gjelder ikke bare intern informasjon, men også hvordan ekstern informasjon (åpne kilder) kan samles inn og lagres på en strukturert måte for senere analyse, bearbeiding og presentasjon av produktet for beslutningstaker. Kvalitetsinformasjon kan gi bedre situasjonsforståelse både i nåtid og den nære fremtid innen relevante felt 
  • Rådgivning vedrørerende informasjonsmonitorering av en situasjon, hendelse eller et tema.


Riktig anvendt vil kvalitetsinformasjon kunne skape bedre beslutninger.


Trendovervåkning

SinCon tilbyr:

  • Metoder for å følge utviklingen innen nøkkelområder som bedriften har definert. Trender er vesentlig i arbeid med scenario.

Opplæring

SinCon tilbyr: 

  • Opplæring av analytikere
  • Undervisning i informasjonsprosessen innen de samme områdene
  • Informere om den menneskelige faktor i informasjonsprosessen. 

Trusselvurderinger

SinCon tilbyr spesialanalyser på tematiske/geografiske områder, gitt at vi har kompetanse på områdene.

Tenkende     

Foto:  Shutterstock

Copyright © 2013 SinCon EPF. All rights reserved