Forretningside

SinCon - kjernekompetanse

Sjåholm Intelligence Consultancy -  SinCon ble startet i 2011 og er et enkeltpersons foretak med en ansatt  og har kontor på Averøy - Nord-Møre. Erfaringsbakgrunnen er 40 års tjeneste i Forsvaret.

Sincon leverer tjenester til både privat næringsliv, bransjeorganisasjoner og offentlig forvaltning.

 SinCons kjernekompetanse er analyse, informasjonsstrategi og -metode, herunder:

  • Informasjonsstrategi og informasjonsprosess 
  • Risikoanalyse og utredningsarbeid
  • Trusselvurderinger – land/områdeanalyser
  • Opplæring
  • Prosjektledelse

 

 Foto Tove Lauluten 

Copyright © 2013 SinCon EPF. All rights reserved