En kompleks verden

 

 Foto: Shutterstock

Verden blir stadig mer kompleks. Dette avstedkommer nye og høyere krav til informasjons- og kunnskapsforvaltning i bedrifter, offentlige etater og institusjoner. 

Informasjonsmengden vi må forholde oss til vokser, og den vil fortsette å vokse i økende takt. Dette har ført til et sterkere behov for kompetanse på bearbeiding av informasjon, slik at den kan presenteres rettidig og på en forståelig måte til beslutningstakeren. Kvalifisert informasjon vil redusere usikkerheten i beslutningsprosessen og gi mulighet for informasjonsbaserte beslutninger. I et marked med små marginer er beslutningssyklusen et sted hvor det er mulig å se etter kvalitative forbedringer. Dette kan igjen innvirke på bunnlinjen i bedriften - fremtiden for etaten eller institusjonen.

Se også: Hva er kompleksitet - Komplekse system - kompleksitetsteori

Copyright © 2012 SinCon EPF. All rights reserved