Introduksjon

Strategisk analyse og planlegging


Strategisk analyse og planlegging er en del av bedriftsprosessene. Risiko og sårbarhet er en del av hverdagen. Det å analysere og evaluere risiko og sårbarhet bør derfor være en naturlig del av det strategiske arbeidet i virksomheten, noe som SinCon kan bidra i.Strategisk planlegging øker evnen til å håndtere kriser.

Arbeidsplass  Foto: Shutterstock

Informasjonsstrategi og informasjonsprosess 

Informasjon er en svært viktig del av i virksomhetens beslutningsgrunnlag. Det er derfor viktig at informasjonen er av best mulig kvalitet. SinCon kan bistå med å forbedre prosessen frem til kvalitetetsinformasjon.

Data  Foto: Shutterstock

Copyright © 2013 SinCon EPF. All rights reserved