Beslutnings- og informasjonssyklus

Bedriftens beslutnings- og informasjonprosesser

 

Beslutningssyklus

Bedrifter produserer varer og tjenester, som igjen er avhengig av at det tas beslutninger i en beslutningssyklus som starter med at problemet avklares, det samles inn relevant informasjon som fører til en løsning og løsningen evalueres i etterkant for å se om problemet er tilfredsstillende løst.

Norske bedriftsledere er ikke fornøyd med tilgangen på relevant informasjon til strategisk beslutningstaking.[1]  Enten er det ikke tilstrekkelig, eller så blir de overveldet av informasjonsflommen. Under krisehåndtering er informasjon den største utfordringen gjennomgående i alle tre faser av en krise og også den viktigste faktoren. [2] 

Informasjonssyklus

For å løse dette kan bedriften foreta omfattende undersøkelser etter at en katastrofe har inntrådt, eller den kan innføre kontinuerlig kvalitetskontroll og forbedre tilgangen på relevant informasjon ved at den håndteres på en systematisk og strukturert måte gjennom en informasjonssyklus. Riktig håndtering av informasjon kan forhindre katastrofer. SinCon tilbyr prosessuelle løsninger på hvorledes dette gjøres i de forskjellige trinnene i informasjonssyklusen. Syklusen er universell og trinnene er de samme uavhengig om det er strategisk planlegging, sikkerhet («security») Helse, miljø og sikkerhet (HMS), eller generering av nye ideer fra bunnen av organisasjonen.Copyright © 2013 SinCon EPF. All rights reserved 

[1] Henden, Gisle. 2004. ‘Intuition and its Role in Strategic Thinking’. Oslo. BI Norwegian School of Management, Series of Dissertations 4/2004, side 130

[2] Barton, Larry. 2006. 'Modeling the Crisis Management Process in Key readings in Crisis Management. New York. Routledge, side 222