Hjem

Tjenester

Tjenester


SinCon kan bistå virksomheten med å understøtte to prosesser som bidrar til beslutningsgrunnlaget i virksomheten.

Les mer: Tjenester

Informasjonsstrategi - informasjonsprosess

Informasjonsstrategi - informasjonsprosess

Informasjon brukes i mange prosesser i en virksomhet og SinCon har gode metoder for innsamling og bearbeiding av informasjon til kvalitetsinformasjon. Prosessen styres av en infomasjonsstrategi som er en av fem strategier i en bedrift. Informasjonsprosessen kan understøtte forskjellige andre prosesser i virksomheten, for eksempel scenario arbeid, strategisk planlegging for krisehåndtering mv.
Den kan også være en del av det løpende arbeidet med risikoreduserende tiltak.

Les mer: Informasjonsstrategi - informasjonsprosess

Strategisk analyse og planlegging

Strategisk analyse og planlegging

I et mer komplekst samfunn øker også behovet for strategisk analyse og planlegging for å redusere sårbarhet. Mangel på strategisk planlegging er hovedårsak til organisasjoners manglende evne til å håndtere en krise.

Les mer: Strategisk analyse og planlegging